วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

ดอกแอสเตอร์ดอกแอสเตอร์

ดอกแอสเตอร์ (Aster, Michaelmas Daisy, Aster ericoides)แอสเตอร์ชนิดใหม่ที่เราใช้ดอกในการจัดแจกันในทุกวันนี้ไม่ใช่แอสเตอร์จีน(Aster chinensis) ซึ่งเป็นไม้ล้มลุก (annual) ปลูกจากเมล็ดในฤดูหนาว เมื่อออกดอกแล้วจะถอนต้นที่มีดอกติดอยู่ด้วยจำหน่าย แต่แอสเตอร์ที่นิยมนี้ เป็นแอสเตอร์ ชนิด Aster ericoides เป็นพันธุ์ไม้ข้ามปี (perinnial) เมื่อออกดอกแล้วต้นจะไม่ตาย สามารถปลูกให้ออกดอกได้เรื่อยๆไปและให้ดอกได้ตลอดปี ยิ่งถ้าให้ไฟฟ้าเพิ่มในตอนกลางคืนแล้ว มีดอกลักษณะคล้ายดาวบานสะพรั่ง จึงเรียกดาวเงินในพันธุ์ที่ให้ดอกสีขาว ดาวอังคารที่ให้ดอกสีชมพู ดาวพระศุกร์ที่ให้ดอกสีม่วง และดาวทอง (solidaster)ที่ให้ดอกสีเหลืองซึ่งเป็นลูกผสมของสร้อยทอง (solidago)
ดอกแอสเตอร์นั้นนิยมปลูกกันมากกว่าจิปโซฟิลล่า เพราะปลูกได้ง่ายกว่า ดอกก็สามารถใช้แทนกันได้ และตลาดก็มีความต้องการในปริมาณมาก

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

***หมายเหตุ : บล็อกถูกลบ***
อาจารย์ออกข้อสอบยากค่ะ